Městská sociální zařízení v Kolíně

Ubytovna pro osoby bez přístřeší
Polepská 550
280 02  Kolín IV

O nás

Název organizace: Městská ubytovna
Právní forma organizace: organizační složka
Adresa: Polepská 550, 280 00 Kolín IV
Zřizovatel: Město Kolín
IČO: 00235 440
DIČ: 00CZ 235 440
Kontaktní osoby: Libuše Pěkná, vedoucí Ubytovny pro osoby bez přístřeší
  Mgr. Petr Mach, vedoucí OSVZ
Kapacita zařízení: 40 lůžek
Telefonní kontakt: Ubytovna - 725 984 678
  Vedoucí  OSVZ -  321 748 310
  Vedoucí ubytovny - 720 983 881
E-mail: libuse.pekna@mukolin.cz
  petr.mach@mukolin.cz
www stránky: http://mukolin.idum.cz/cms/mestska-ubytovna
  www.mukolin.cz (odkaz – zařízení sociální péče – městská ubytovna)
Bankovní spojení: 3661752/0800

Organizace se účastní komunitního plánování sociálních služeb města Kolína.

Ubytovna pro osoby bez přístřeší je zařízení bez právní subjektivity, provoz je zajišťován ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně. Poskytuje přechodné ubytování dospělým osobám, které se z nejrůznějších důvodů dostaly do svízelné bytové situace a nemohou ji samy bez pomoci řešit.

Informace  o možnostech umístění, provozu, poskytovaných službách i cenách za služby lze získat  přímo na ubytovně nebo u sociální kurátorky na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ – Bc. Kláry Dostálové, tel. 321 748 274. 

Ubytovna je umístěna v městské části Kolín IV, nedaleko nádraží, od centra města je vzdálena 10 minut chůze.

Budova je čtyřpodlažní, nemá výtah, pro uživatele je zde 13 pokojů a prostor pro přespání.
Pokoje jsou standardně zařízeny, sociální zařízení společné pro 2-3 pokoje.

Uživatelům je k dispozici  společenská místnost s kuchyní , zařízenou k vaření a stolování,TV a radiopřijímačem, prádelna, vybavená pračkou a odstředivkou, zahrada.

Cena za ubytování a služby:
  • Jednolůžkový pokoj: 4.200 Kč / měsíc
  • Dvojlůžkový pokoj: 3.900 Kč / měsíc (cena za osobu)
  • Třílůžkový pokoj: 3.600 Kč / měsíc (cena za osobu)
  • Prostor pro přespání: 1.4. - 31.10 poplatek 30,- Kč / noc,  1. 11. - 31.03. polatek, 20,- Kč / noc
Stravování není zajištěno. V odůvodněných případech lze využít dovoz stravy prostřednictvím Městské pečovatelské služby Kolín.

Personální zajištění provozu:
  • vedoucí ubytovny
  • 1 sociální kurátorka OSVZ
  • vedoucí oddělení soc. péče a zdravotnictví OSVZ
  • vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
  • 4 zaměstnanci na pozici  dozor - služba

Historie

Problematikou  osob bez přístřeší  se město Kolín zabývalo od konce r. 1990. Z několika vhodných objektů byl vybrán  dům  v Kolíně IV, Polepská 550. Objekt  v posledních letech sloužil  jako ubytovna s.p. Stavby silnic a železnic Kolín. V rámci restituce byl dům vrácen původním majitelům, ti dům uvolnili a vyklizený nabídli ke koupi městu.

V březnu 1992 Zastupitelstvo města  Kolína rozhodlo o vykoupení  domu se záměrem ve spolupráci s Okresním úřadem v Kolíně zde zřídit ubytovnu pro bezdomovce. Město dům vykoupilo, Okresní úřad jej stavebně upravil, vybavil potřebným zařízením a od konce r. 1992 do konce r. 2002 zde  provozoval  Ubytovnu pro bezdomovce.

Po zrušení Okresních úřadů od ledna 2003 byl  provoz zajišťován do 30.6. 2003 Krajským úřadem Středočeského kraje.

Ke dni  1. 7. 2003 bylo rozhodnuto o změně zřizovatele a změně názvu. Ubytovna se stala jedním  ze  zařízeních  města  Kolín. Jako Ubytovna  pro osoby  bez  přístřeší se stala organizační složkou města,  zařazená  pod  Odbor  sociálních  věcí  a zdravotnictví.